ព័ត៌មានជាតិ

ពិធីសំណេះសំណាលរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត ម៉ែន វិបុល ប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងនូវមន្រ្តីរាជការ និងសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការ មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ស្ថិតនៅសាលប្រជុំសាលាខេត្ត

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button