ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមព័ត៌មានសិល្បះនិងកីឡា

ព្រះសង្ឃរួមជាមួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយបានប្រារព្ធធ្វើបុណ្យអង្គកឋិនទានសាមគ្គីដង្ហែទៅកាន់ខណ្ឌសីមាវត្តសាមគ្គីឧត្តម (ហៅវត្តធ្មល់) ស្ថិតក្នុងភូមិស្វាយ…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button