ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានសិល្បះនិងកីឡា

ព្រះសង្ឃរួមជាមួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយបានប្រារព្ធធ្វើបុណ្យមហាអង្កកឋិនទានដង្ហែទៅកាន់វត្តពោធិ៍ធំ (ហៅវត្តជ្រាង)…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button