ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានសិល្បះនិងកីឡា

ព្រះសង្ឃរួមជាមួយឯកឧត្តម លោកឧកញ៉ា លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយ បានប្រារព្ធធ្វើបុណ្យមហាអង្គកឋិនទានដង្ហែទៅកាន់វត្តសាមគ្គីរង្សី…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button