ព័ត៌មានជាតិ

កិច្ចប្រជុំ សាមញ្ញលើកទី៤១ របស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបាវិត អាណត្តិទី៣…

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ រដ្ឋបាលក្រុងបាវិតមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៤១ របស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបាវិតអាណត្តិទី៣ ដោយមានកូរ៉ុម ១២រូប លើ ១៥រូប។

កិច្ចប្រជុំនេះក្រោមអធិបតីភាពលោក ណេប សារ៉ុន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបាវិត និងបានកអញ្ជើញចូលរួមពីលោក លឹម សៀងហេង អភិបាលក្រុងបាវិត លោកអភិបាលរងក្រុង លោកនាយករងរដ្ឋបាល លោកប្រធានការិយាល័យចំណុះក្រុង លោកប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិជីភូ និងលោកប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ។

របៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំ÷
១-ពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៤០ របស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបាវិត។

២-ពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ របស់រដ្ឋបាលក្រុងបាវិត។

៣-ពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីការបែងចែកតួនាទីភារកិច្ចគណៈអភិបាលក្រុងបាវិត។

៤-ស្ដាប់របាយការណ៍ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ របស់គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រីនិងកុមារក្រុងបាវិត។

៥-ពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តលើការបែងចែកប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនមន្ត្រីសាលាក្រុងបាវិតប្រចាំ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។
៦-បញ្ហាផ្សេងៗនិងបិទអង្គប្រជុំ។

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button