ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានសិល្បះនិងកីឡា

ឯកឧត្តម លោកឧកញ៉ា លោកជំទាវ លោក លោកស្រីនិងព្រះសង្ឃ ពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយបានប្រារព្ធធ្វើបុណ្យមហាអង្កកឋិនទានដង្ហែទៅកាន់វត្តព្រៃគគីដួច (ហៅវត្តព្រៃគគី)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button