ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច និងបច្ចេកវិទ្យា

បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញជាអធិបតីសម្ពោធរោងចក្រ RMKH Glove (Cambodia) Co.,Ltd ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស មេនហាតធេន ក្រុងបាវិត

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button