ព័ត៌មានជាតិ

មន្ត្រីសង្ឃ សាលាគណខេត្ត បានរៀបចំពិធីសូត្រមន្តបង្សុកូល ឧទ្ទិសប្រគេនដល់ព្រះសាសនមុនី ជេត ឌិន អតីតជាព្រះមេគណខេត្ត

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button