ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមព័ត៌មានសិល្បះនិងកីឡា

ក្បាច់រាំសម័យថ្មីរបស់យុវជន នៅថ្ងៃកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌ វេនទី៨ ក្នុងវត្ត លក្ខរាជា ស្រុករំដួល ខេត្តស្វាយរៀង

(ខេត្ដស្វាយរៀង)៖ ក្បាច់រាំរបស់យុវជនសម័យថ្មី ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌវេនទី៨ ក្នុងវត្តលក្ខរាជា ស្រុករំដួល ខេត្តស្វាយរៀង នៅថ្ងៃអាទិត្យទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button