ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ឯកឧត្តម  នេត្រ ភក្រ្តា  រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ថ្លែងថា ខ្ញុំមិនស្ដីបន្ទោសទេ តែសូមជួយតម្រង់ទិស កែលម្អនិងផ្ដល់យោបល់ ………………………………….

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button