ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ឯកឧត្តម អភិសន្តិបណ្ឌិត ស សុខា ពិភាក្សាការងារជាមួយឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុន ប្រចាំនៅកម្ពុជា …………………

ភ្នំពេញ ៖ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣
ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម UENO Atsushi ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុន ប្រចាំនៅកម្ពុជា នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ។

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button