ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

សមាជិក សមាគមសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានឯករាជ្យ ខេត្តស្វាយរៀង បានអញ្ជើញចូលរួមប្រារព្ធ ទិវាបរិស្ថានជាតិ និងបរិស្ថានពិភពលោក ៥ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅស្រុកកំពង់រោទិ៍ ខេត្តស្វាយរៀង …………………………………

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button