ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមព័ត៌មានសិល្បះនិងកីឡា

បុណ្យមាឃបូជានិងអង្គផ្កាប្រាក់រស្មីសាមគ្គីមួយត្រូវបានព្រះសង្ឃ ឯកឧត្តម លោកឧកញ៉ា លោកជំទាវ លោក លោកស្រី រួមជាមួយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយបានដង្ហែឆ្ពោះទៅកាន់វត្តស្វាយ…

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button